เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการ

ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบใหม่ Technical Support Portal

สำหรับการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคสำหรับลูกค้าองค์กร

จึงขอเรียนแจ้งการหยุดให้บริการ ระบบ CSLOXINFO Corporate Portal

โดยท่านสามารถติดต่อ AIS Service Desk  โทร. 1740 กด 5 หรือ E-Mail: servicedesk@ais.co.th

เพื่อเริ่มการใช้บริการะบบ Technical Support Portal ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถสมัครใช้งานได้ที่ AIS eBusiness Portal คู่มือการสมัครใช้งาน (File PDF TH)

 

To enhance the quality of service,

we have implemented the new Technical Support Portal system, which provides corporate customers with technical information. We, therefore, would like to inform you that the CSLOXINFO Corporate Portal has been terminated.

Please contact AIS Service Desk at 1740, press 5 or E-Mail: servicedesk@ais.co.th

Please register for the service on AIS eBusiness Portal Registration Manual (File PDF ENG)

to start using the Technical Support Portal from now on.